Har du lediga tomter eller lokaler i Norsjö kommun? Kanske har du mark som är lämplig att bygga på eller en ledig affärslokal.
Skicka in dina uppgifter, efter granskning publiceras dina lediga tomter eller lokaler på sidan.

Submit vacant industrial site or premises

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Klicka eller dra en fil för att ladda upp.